Renrom
datavisualisering

Målsettning

Målet  med AirSons renrom teknikk er at vi skal  kunne prosjektere ventilasjonsanlegg med høy ventilasjonseffektivitet (definerte luftstrømmer) og god layout som garanterer  et lavt partikkelnivå til lave installasjons- og driftskostnader.

Arbeidsmetodikk

Mange års studier av luftbevegelser og hvordan forurensningene spredes ute i feltet og i eget laboratorium, sammen med erfaringer fra et stort antall renrom konstruksjoner, er vår kunnskapsbase.
Kreativt samarbeid med våre oppdragsgivere gir alltid de beste og mest konstruktive løsningene.

Viktige parametere er:

1. Dimensjonering etter varmelaster, mennesker samt øvrige forurensningskilder.
2. Kapsle inn forurensningskildene så effektivt som mulig.
3. Tilførsel av HEPA-filtrert luft med definerte luftstrømmer og høy ventilasjonseffektivitet.
4. Forhindre "bakevjer"  i lokalet.
5. Minimere rene rommets volum.
6. Økonomisk styring av hela systemet.
7. Oppfølging og kontroll av  installasjonen. 

Riktig bruk av våre luftdusjer gjør det mulig å konstruere ventilasjonssystem med en høyere ventilasjonseffektivitet  enn enn man greier med andre av dagens kjente systemer.

Små renrom eller lokalt rene soner

Luftdusjene våre gir oss muligheten til å skape lokale soner som tilfredsstiller ekstra strenge krav til  lav partikkelkonsentrasjonen for  eksponerte og prioriterte deler av en prosess. Man kan f. eks. skape en ren sone i en robotcelle i stedet for å plassere robotcellen i ett stort renrom. Denne sonen går også an å tilpasse definerte krav med hensyn til  luftfuktighet og temperatur. Vi har også utviklet en teknikk som gjør det mulig å konstruere små rene rom hvor man stiller prosessmaskinene utenfor selve renrommet med en spesialutviklet forbindelse mellom maskinen og rommet. Disse teknikkene/erfaringene har resultert flere "spinn off effekter" som at:

1. Renrommets volum reduseres betydelig.
2. Luftmengden og størrelsen på de lufttekniske installasjonene reduseres.
3. Maskinoperatørene og servicepersonalet trenger ikke bytte om till renromsklær, etc.

Noen ganger er det et behov for store renrom. Da har det den aller største betydning  at man gjennom konstruktivt planlegning og riktig teknikk kan gi rommet en god og kostnadseffektiv utforming.   Ved hjelp av luftdusjen kan vi skape lokala soner i renrommet med lavere partikkeltall enn i resten av rommet, samtidig som vi også sikrer oss definerte luftstrømninger og høy ventilasjonseffektivitet i resten av renrommet.

Strålfors AB Renrom (Renrom klasse 10 part/ft3)for produksjon av mikrochips.

I dette miljøet (Renrom klasse 1000 Part./ft3) arbeider ingeniørene  uten renromsklær og uten LAF-benk. (SAAB)

Samtidig som hele rommet er et klassifisert renrom er hver enkelt arbeidsplass punktventilert. Tidligere måtte alle benytte renromsklær og arbeide i  LAF-benker.(SAAB)

Renrumsproduksjon av silikonprodukt til innvendig bruk Partikelnivå i renrom klasse 100 part./ft3 Partikelnivå i kontrollert sone utenfor renrommet tilfredsstiller 15000 part./ft3 utenHEPA-filter  til tross for høy partikkelgenerering.

 

 

 

 


Robotselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem


AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no