Referanser

Utvalg av leveranser

Nolato Polymer Ny presshall AirSon ventiler i nedsenket undertak for lavt partikkeltall og kjøling i  for prosessen og arbeidsplasser. Løsningen er i  kombinasjon med golvdon.. Se referensblad 4-0188.
Nolato Polymer Nytt renrum,Medical AirSon ventiler i nedsenket undertak for lavt partikkeltall og kjøling i  for prosessen og arbeidsplasser. Løsningen er i  kombinasjon med golvdon.
Nolato Polymer Nytt renrum Inplantat AirSon ventiler over arbeidsbord for produktsjnskontroll.
Nolato Polymer Ombyggnad blandingshall AirSon ventiler over en utsatt arbeidsplass med illeluktende gasser. Montert inne i en avsugshette over ett valseverk. Frisk luft till personal. Se refernsblad 4-0187.


BOC Ohmeda Ombygging av venflonavdelning Takspredare for fortynningsventilasjon byttet ut mot AirSon ventiler (ca 50 st.) Funksjonskrav: jevn temperaturfiordelning uten trekk. Se referensblad 4-0186.
BOC Ohmeda Ombygging av renrum for rør-trekking Takspredare for fortynningsventilasjon byttet ut mot AirSon ventiler (ca 45 st.) Funksjonskrav: jevn temperaturfiordelning uten trekk. Avsug endret till over undertak med hull over hver maskin.
BOC Ohmeda Ombygning Takspridare for fortynningsventilasjon skiftet ut i AirSon ventiler for å fjerne trekk.
Sydferniss Tappehall AirSon ventiler over arbeidsplass for fylling av malingsbokser i kombinasjon med golvdon. 
Lindab Produksjonshall for kanaldetaljer Opprinnelig ventilasjonsanlegg for luftbåret varme og kjøling endret til anlegg med fortrengningsventilasjon med AirSon ventiler over 12 arbeidsplasser punktsveising, bearbeiding og kalking av gummipakninger. Separat ny oppvarmning med aerotempere oppe under tak.
Bra Böcker Kontorslandskap Takspredare for fortynningsventilasjon skiftet ut i AirSon ventiler for å fjerne trekk og gi fortrengningsventilasjon.
Forsheda Gummi Presshall AirSon ventiler sver arbeidsplasser i nytt undertak, kombinert med avsugshette. Øvrig tyilluft tilføres med golvdon, ingen oppvarmning. Separat kjøling + boostervifte for kanalstreng med AirSon ventiler.
Vaskeri Vaskeri AirSon-don över arbetsplats i nytt ventilationssystem, kombinerat med värmeåtervinning från torktumlare. Svalare och friskare samt dammfri luft till arbetarna. Ingen separat uppvärmning.
Trykkeri Trykkerihall AirSon ventiler over arbeidsplasser men under varm og illeluktende sone. 
Lövepac 2 produksjons- haller for pak- ninger AirSon ventiler over arbeidsplasser for punktvis kjøling. Nytt aggregat kun dimensjonert for kjøling av arbeidsplatsene. Eksisterende ventilasjonsalegg beholdes uendret. 
SUNNEX Gummiindustri Ombyggning av presshall på 6000 m2. AirSon ventiler i  undertak over arbeidsplasser, i kombinasjon med gulvdon for fortrengningsventilasjon. Ingen separat uppvarmning
Viggo-Form 2000 Ny industri renrom AirSon-don nedsänkta från tak, monterade i renrum. AirSon-don monterade fyra och fyra på en förgrenad kanal-400. Funktionskrav: Deplacerande ventilation och dragfritt från ventilationssystemet.Svalare temperatur i rummet.
Nolato TPE-lab. AirSon-don i laboratorium för att skapa en deplacerade ventilation.
Arbetet Dagstidning AirSon-don i redaktionskontor med radiostudio. Klagomål på tidigare ventilation vilken ej täckte hela arbetsarean. AirSon-don monterade över arbetsbord.
IKEA Heminredning, möbler Klagomål på tidigare ventilation vilken ej täckte hela arbetsarean. AirSon-don monterade över arbetsbord i kontorslandskap.
Nolato Gummiindustri Ombyggnad av presshall. AirSon- don i undertak över arbetsplatser i kombination med golvmonterad deplacerande ventilation. Ingen separat uppvärmning
Nolato Latex, renrum AirSon-don över känslig process och över arbetsplatser för svalka.
Büfa Plastindustri AirSon-don monterade på rörliga anslutningar, för att skapa skyddande ventilation.
Borås city Lokal myndighet Klagomål på tidigare ventilationvilken ej täckte hela arbetsarean.Funktionskrav: Deplacerande ventilation och dragfritt från don.Svalare temperatur i rum.
Dal Väst Telefonväxel Spidare för omblandande ventilation utbytt mot AirSon-don, drag undviks.
Elfsborgs kommun Sjukhus Klagomål på tidigare ventilation vilken ej täckte hela arbetsarean. AirSon-don monterade i vårdrum. Funktionskrav: Skapar en sval zon kring datorn och upprätthåller temperaturen kring den oklädda patienten.
ELLOS ELLOS Klagomål på tidigare ventilation vilken ej täckte hela arbetsarean. Funktionskrav: Deplacerande ventilation och dragfritt från don. Svalare temperatur i rum.
Skyltproduktion Produktionsrum, trafikmärken AirSon-don monterade över arbetsplatser och värmekänsliga datorer som kontrollerar processens gång. Skapar en svalare zon.
Kullenbergs Kontor AirSon-don monterade i kontorslandskap. Funktionskrav: Deplacerande ventilation, dragfritt från don och svalare temperatur i rum.
Svenska telecom Kontor Klagomål på tidigare ventilation vilken ej täckte hela arbetsarean. Funktionskrav: Deplacerande ventilation, dragfritt från don och svalare temperatur i rum.


Gate Gourmé Oslo hovedflyplass Gardemoen Storkjøkken Takmontert fortrengninsventilasjon. 

25.000 m3/h (50 stk. Luftdusjer)

Essef, Göteborg Kontor Klager  på tidigere ventilasjonsanlegg som ikke dekket helle fabrikken.  Funksjonskrav: Fortrengningsventilasjon, trekkfritt og lavere innetemperatur. 
INDRA Prosessindustri AirSon ventiler montert over arbeidsplasser for å skapa kjølige soner  områden på de faste arbeidsplassene for de ansatte i et ellers varm miljø.
Nolato Polymer Nytt renrum Latex AirSon luftdusjer over känslig process för process för partikelfrihet samt över arbetsplatser för svalka.
Nolato Polymer Ombyggnad äldre presshall AirSon-don i nedsänkt undertak över arbetsplatser i kombination med golvdon.
Arbetet Ombyggnad radiostudie AirSon-don monterade över arbetsbord för att ge sval och fuktig luft över arbetsplatsen.
Taejon -94 Sveriges monter Svalkande luft till besökarna av den Svenska montern. Öppen monter, all kylning koncentrerades till över landgången där besökarna vistades.
Nolato Polymer Nolato Polymer för TPE compound AirSon-don i känslig miljö som takmonterat deplacerande tilluftsdon, för att ge svalka och jämn rumstemperatur.
Blomsteraffär Butik i Knutpunkten i Helsingborg. Butik med stora glasfasader mot syd. Högt i tak. AirSon-don monterade i den svala zonen under värmekudden. Lågt kyleffekt i förhållande till den stora värmelasten.
Schades Sweden Ombyggnad kontor AirSon-don i kontor som takmonterade deplacerande tilluftsdon. Individuell temperaturreglering för varje don och kontor via ett enkelt värmebatteri, ca. 300 W.
Pizzeria Natalie Ny pub AirSon-don i krogmiljö som takmonterade deplacerade tilluftsdon. Hög värmelast ont om golvutrymme. AirSon-don monterade i par över
GVM AB Ny avfalls-sorterings- anläggning AirSon-don monterade i par över varje arbetsplats för att ge frisk luft i annars så stoftbemängd miljö. Utsug vid varje arbetsplats under rullbandet.
Fazer bröd Ombyggnad paketering AirSon-don monterade över arbetsplatserna för att ge svalka i en i övrigt varm lokal.
Storkök Ombyggnad storkök AirSon-don monterade runt frånlufts huv för att ge dragfri inblåsning av kall luft.
OMC Sweden AB Rydsfabriken Ombyggnad båtindustri. Skyddsventilation AirSon-don i undertak över arbets platser för rollning och sprutning av båtar. Sänkning av styrenhalten i fabriken från ca. 50 ppm till mellan 1 - 5 ppm i arbetsplatserna. Godkänt värde för befintlig fabrik är 20 ppm. Det befintliga luftflödet sänktes från ca. 160.000 m3/h till 85.000 m3/h.
Top Flight Nybyggnad industri AirSon-don i kontor som takmonterade deplacerande tilluftsdon. Individuell temperaturreglering för varje don och arbetsplats.
Nolato Elastoteknik Nybyggnad industri AirSon-don i kontor som takmonterade deplacerande tilluftsdon.
Nolato Gejde Ombyggnad industri AirSon-don monterade som takmonterade tilluftsdon i verkstadsmiljö. Ersätter befintlig omblandande ventilationssystem för att klara de stora värmelasterna från stor fönsterfasad mot syd.
Nolato Silikonteknik Nybyggnad industri AirSon-don nedsänkta från tak i monterade fyra och fyra på en förgrenad kanal dimension -400 i kombination med golvdon. Funktionskrav: Deplacerande ventilation med jämn luftfördelning i hela produktionslokalen.
Nolato Thermoform Nybyggnad industri AirSon-don i nedsänkt undertak över arbetsplatser i kombination med golvdon.
Büsing & Fasch GmbH Nybyggnad fabrik för lim- tillverkning AirSon-don i laboratoriemiljö och teknikrum.


Kullens Bröd Ombyggnad bageri Befintliga omblandande takspridare ersätts med AirSon-don för att åstadkomma deplacerande ventilation med sval luft vid arbetsplatser och varm luft vid tak.Före ombyggnad ca. 30 gr C i bageriet. Efter ombyggnad 21 gr C under tilluftsdonen och 30 - 35 gr C vid tak.
Thorsman & Co Ombyggnad ind. för formsprutning Befintliga omblandande takspridare ersätts med AirSon-don för att åstadkomma deplacerande ventilation med sval luft vid arbetsplatser och varm luft vid tak.Före ombyggnad ca. 25 - 27 gr C i produktions-lokalen. Efter ombyggnad 21 gr C under tillufts-donen och 28 - 30 gr C vid tak. (180 st)
Tipac Ombyggnad ind. för formsprutning Lika Thorsman & Co.
ABB HVC Ombyggnad industri för kabeltillverkning System för punkttillförsel av ren luft vid känslig process via AirSon-don
Fazer Bröd Nybyggnad bageri AirSon-don monterade över arbetsplatser för att skapa svalare zoner över arbetsplatser och förhindra omblandning av varma luftströmmar.


Medical Rubber Ombyggnad renrum AirSon-don över känslig process för partikelfrihet samt över arbetsplatser för svalka.
ANA Kalto Nybyggnad industri AirSon-don i nedsänkt undertak partikelfrihet samt över arbetsplatser för svalka.


Althin Medical Nytt renrum för dialysator- produktion AirSon-don monterade i undertak för att bilda en renrumszon utan väggar i en i övrigt kontrollerad produktionslokal för konstgjorda njurar. Ytterligare undertak för att bilda dels renrumszoner och dels befuktade eller avfuktade zoner. (85 st)
Pinden, London Ny sopsorterings- anläggning Skyddsventilation AirSon-don monterade i par över varje arbetsplats för att ge frisk luft i annars stoftbemängd miljö. Utsug vid varje arbetsplats under rullbandet.(16 st)
Valla Plast AB Ombyggnad GRP plastindustri Skyddsventilation AirSon-don i undertak över arbetsplatser för rollning och sprutning av nospartier till tåg (X 2000). Sänkning av styrenhalten i fabriken från ca. 50 ppm till mellan 1 - 5 ppm i arbetsplatserna. Godkänt värde för befintlig fabrik är 20 ppm. (25 st)
The Gilarmi Appart- ments, Manilla Komfortventilation AirSon-don monterade i kontorsrum. Funktionskrav: Deplacerande ventilation, dragfritt från don och svalare temperatur i rum.
Biwex AB Ombyggnad ind. för

 

Befintliga omblandande takspridare ersätts med AirSon-don för att åstadkomma deplacerande ventilation med sval luft vid arbetsplatser och varm luft vid tak.Före ombyggnad ca. 25 - 27 gr C i produktions-lokalen. Efter ombyggnad 21 gr C under tillufts-donen och 28 - 30 gr C vid tak. (80 st)
Försäkringskassan, Ängelholm Kontor AirSon-don monterade i kontors landskap. Funktionskrav: Deplacerande ventilation, dragfritt från don och svalare temperatur i rum.
Nolato Autec AB, Kristianstad Nybyggnad industri, AirSon-don monterade direkt på grov samlingskanal över öppna ytor ex. truckgångar och arbetsplatser i kombination med golvdon. (68 st)
Jiffy Product’s, Stange, Norge Ombyggnad industri Produktion av komprimerade färdiga fylda organiska blosterpotter. Total tillförd luftmängd till lokal 91.000 m3/h, varav 83.000 m3/h generell deplacerande ventilation och 8.000 m3/h arbetsplats-ventilation med AirSon-Shower.
Bryne Mekaniske Bryne, Norge Ombyggnad industri Verkstad för mekanisk bearbetning. Leveranser till Nordsjön. Arbetsplatsventilation (25 st)
Stabburet A/S Stranda, Norge Ombyggnad industr Pizzafabrik. Total tillförd luftmängd till lokal 80.000 m3/h, varav 20.000 m3/h generell deplacerande ventilation och 60.000 m3/h arbetsplats ventilation med AirSon-Shower.
Nolato Mobile AB, Kristianstad Nybyggnad i industri AirSon-don monterade direkt på grov samlingskanal över öppna ytor ex. truckgångar och arbetsplatser i kombination med golvdon. (66 st)


O. Mustad & Son A/S; Gjövik, Norge Ombyggnad industr Centralverkstad mek. bearbetnings- maskiner. Total tillförd luftmängd till lokal 16.000 m3/h, varav 14.000 m3/h generell deplacerande ventilation med AirSon-Shower och 2.000 m3/h arbetsplatsventilation med AirSon-Shower.
Nolato Mobile AB, Kristianstad Nybyggnad i industri AirSon-don monterade direkt på grov samlingskanal över öppna ytor ex. truckgångar och arbetsplatser i kombination med golvdon. (66 st)
Nolato Polymer AB,Torekov Nybyggnad produktionslinje AirSon-don monterade direkt på grov samlingskanal över öppna ytor ex. truckgångar och arbetsplatser i kombination med golvdon. (50 st)


Strålfors AB Nybyggnad renrum Nytt renrum för tillverkning av microchip. Entreprenaden utfördes som funktionsentre-prenad med funktionsgaranti 1000 part/ft3. Renrummet är försett med kontinuerlig part- ickelmätning kopplat till DUC.Cirkulerande luftmängd 6000m3/h
Söre Sunnmöre Rein- haldlag, sopsorterings-anläggning Ny sopsorterings- anläggning Skyddsventilation AirSon-don monterade i par över varje arbetsplats för att ge frisk luft i annars stoftbemängd miljö. Utsug vid varje arbetsplats under rullbandet.Total tillförd luftmängd 12.000 m3/h varav 4.000 m/h tillförs med en gr C övertempererad "matarluft" via perforerade diff. doni tak och 8.000 m3/h skyddsventilation med AirSon-Shower. (20 st)
Nolato Elastoteknik AB Tillbyggnad av kontor AirSon-Shower monterade i öppet kontorslandskap som takmonterade deplacerande tilluftsdon, (13 st)
NGIR, Kjevikdalen sopsorterings- anläggning. Norge Ny sopsorterings- anläggning Skyddsventilation Som Søre Sunnmøre
Nolato Mobile AB Om och tillbyggnad för renrumstillverkning AirSon-Shower monterade i robotceller för formsprutning och montering av höljen till mobil-telefoner, 15 st. På detta vis säkerställs en mycket låg partikelnivå i robotcellen som kan placeras i en lokal som ej utförs som renrum.
Ericsson Mobile Communications AB Om och tillbyggnad för renrums-tillverkning AirSon-Shower monterade i robot celler för montering av mobil-telefoner, ca. 190 st. Lika ovan.
Andalucia Tapas Bar & Resaurant, Oslo Ventilation av bar og restaurant. Skyddsventilastion AirSon-Shower montert både over bar for å beskytte betjeningen mot røyk og isom luftteknisk skille mellom røykesone 0g ikke- røykesone. 8.000m3/h. (25 st)
Medical Rubber AB Nybyggnad av industri för bla renrumstill- verkning AirSon-Shower monterade i formsprutningshall, ca. 100 st, som takmonterade deplacerande tilluftsdon. Samt i så kallat minirenrum, klass 10 000 part/ft3, med maskiner uppställda utanför renrum.


Fagerborg Hotell Lillestrøm, Norge Ventilasjon av nattklubb og restaurant. 14.000 m3/h tilført med AirSon-Shower Skyddsventilasjon av betjening i bar i både restaurant og nattklubb. For øvrig takmonterade deplplacerande tilluftsdon.


Volvo Aero Norge Ombyggnad av ventilationsanlegg Punktventilasjon av arbets-plassar i masikneringshall. Ca 270 ventiler
J. E. Ekornes A/S Ikornnes, Norge Ny møbel fabrikk Skyddsventilasjon (60 st)
Biwex AB Ombyggnad ind. för formsprutning Lika Thorsman & Co. (96 st)


Jiffy Ryomgaard Djursland, Jylland Produksjon av torv blomsterpotter Arbeidsplatsventilation. 24.000m3/h (48 st)


Gilde. Tønsberg Norge Pølsemakeri Takmontert fortrengningsventiation. 27.000 m3/h tilluft tilføres konsentrert over et lite område (transportgang) (47 st)
Hjem


AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no