Velkommen til AirSon

Vi arbeider med selvstendige entrepriser, vedlikeholdssystem og produktsalg innen områdene 
  • Luftteknikk
  • Miljøteknikk
  • Energiteknikk. 
  • Ventilasjon av operasjonsrom
  • Salg av AirSon tilluftsventiler.
og er spesialister innen industriventilasjon, beskyttelsesventilasjon og renromsteknikk.
AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no