Firma presentasjon

AirSon er spesialister innen:

 • Ventilasjon
 • Luftteknikk
 • Miljøteknikk
 • Avgassrensing
 • Biobrenselanlegg
 • Drift og vedlikeholdssystem

 

Vår funksjon:

 • Skape et godt indre miljø
 • Begrense utslipp til atmosfæren
 • Sørge for et fornuftig energiforbruk

 

 


Hvis du ikke ser grafikken over, vent og svar ja til installasjon av Flash5.

Vi løser oppgaver innen:

 • Industriventilasjon
 • Ventilasjon av rene rom
 • Generell ventilasjon
 • Luft- og avgassrensing
 • Tørre og semitørre absorpsjonssystem
 • Prosessavsug
 • Kapslinger
 • Energiøkonomisering
 • Energiteknikk
 • Biobrensel
 • Drift, forvaltning og vedlikehold

Vi utfører:

 • Forprosjekt
 • Idéløsninger
 • Kostnadskalkyler
 • Totalleveranser
 • Utstyrleveranser
 • Prosjektering av egne leveranser
 • Prosjektledelse
 • Igangkjøring
 • Innregulering
 • Brukeropplæring
 • Oppbygging av datastyrte drift,
  forvaltning og vedlikeholdssystem.

AirSon AB har eget luftteknisk laboratorium i Ängelholm
hvor vi  driver kontinuerlig forskningog utvikling. 


Gode grunner for å samarbeide med oss:

 • Bred erfaring
 • Analyserer grundig
 • Tilstreber enkelhet
 • Ser sammenheng og helhet
 • Har relevante referanseanlegg
 • Stort produktspekter
 • Tenker fremtid
 • Tenker totaløkonomi
 • Har høy kompetanse innen mange områder
 • Gir funksjonsgaranti
 • Dokumenterer på eget initiativ at vi overholder
  garanterte ytelser.

 

Sentral godkjenning, tiltaksklasse 3.

AirSon har innen arbeidsområdene energi installasjoner, ventilasjon- og klimateknikk, sentral godkjenning, tiltaksklasse 3, etter plan- og bygningsloven som:

 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner
 • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner
 • Ansvarlig prosjekterende for utføring av bygninger og installasjoner
Hjem


AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no