Beskyttelsesventilasjon


Ryhd's båtfabrikk hvor 18 arbeidsstasjoner ventileres med AirSon beskyttelsesventilasjon.se filmsnutt fra lakkeringsanlegg hos Sigdal Kjøkken


Målsetting

Også i arbeidet med beskyttelsesventilasjon er det et mål, selv innenfor bransjer   som pr. definisjon betraktes som utsatte og vanskelige,  å skape et arbeidsmiljø på linje med det man finner i et vanlig kontormiljø. 

 Vi arbeider for å minimere forurensningen i oppholdssonen  og samtidig, ved å forhindre spredning av forurensningen, å konsentrere forurensningen slik at vi kan tilby et effektivt og økonomisk ventilasjonsanlegg både med tanke på på tilluft-  avkastluft. Dette er spesielt viktig for prosesser med  krav (eventuelt fremtidige krav) til rensing av avkastluften. 

Arbeidsmetodikk

AirSon arbeider ute i prosessen med å registrere luftbevegelsene og spredningen av forurensninger for å samle tilstrekkelig med opplysninger til at  vi kan utarbeide forslag/tilbud på funksjonelle og økonomiske løsninger.

Viktige parametere:
1. Å forhindrespredning av forurensninger fra kilden. 
2. Effektiv plassering og utforming av avsuget. 
3. Effektiv tilførsel av frisk luft.
4. Økonomisk styrning av hela systemet.
5. Oppfølging og kontroll av installasjonen.

Ved konvensjonell teknikk forsøker man ofte å forbedre miljøet ved å øke allerede store luftmengder. Med AirSons tilluftsystem, som baserer seg på "turbulensfri" tillførsel av undertemperert ventilasjonsluft gjennom våre patenterte luftdusjers,  kan vi ofte skape et godt arbeidsmiljø med "små"  luftmengder. Dette får vi til vha at vi først lar den rene undertempererte passere innåndingssonen til operatøren før del   skyller over den forurensede  overflaten og transporterer forurensningene til avsuget for anlegget. For å kunne konsentrere prosessavtrekksluften ventilerer vi kun det området virksomheten pågår.

Økonomi

Ved hjelp av høy ventilasjonseffektivitet reduseres ventilasjonsbehovet  radikalt. Det innebærer att installasjonskostnadene og driftskostnadene blir lavere enn med konvensjonell teknikk. Ettersom avtrekksluften blir mer konsentrert blir eventuell rensing av luften billigere.

Sprøytelakkering i lakkeringsboks.

Det svenske "arbetslivsinstitutet" utførte tester på lakkeringsbokser for å finne frem til fornuftige anbefalte avsugde luftmengder fra en lakkeringsboks ved ulike størrelser på åpningene i boksene og ulike sprøytetrykk. Etter å ha kommet frem til anbefalt avsuget luftmengde for en prosess ble det gjennomført et forsøk hvor man tilførte luft utenfor åpningen på lakkboksen gjennom AirSon luftdusjer. Testen resulterte i at løsemiddelkonsentrasjonen i innåndingssonen ble redusert med 98 %.
AirSon beskyttelses vest
Vesten tilføres ren og filtrert luft med ca 2 oC overtemp i forhold til resten av rommet.

En billig og effektiv  løsning som gir bruker et ideelt arbeidsmiljø i sterkt forurenset lokaler.
Vesten leveres i 4 størrelser
Vekt kun 500g


Ventilasjonseffektivitet

Dokumenterte resultat med fra målinger utført i vindtunnel med AirSon beskyttelsesvest.

Eksempel: I et rom med max. lufthastighet på 0,5 m/s og en tilført luftmengde på 275m3/h vil luftvesten gi en beskyttelse for brukeren  som gjør at luften han puster inn får en forurensning på ca 1/200 av forurensningen som finnes i rommet utenfor ventilen. 

Hjem


AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no