Industriventilasjon


Bilde fra Volvo Aero

Mål

Målet med AirSon arbeidsplassventilasjonsteknikk er, med god totaløkonomi, å skape et lokalt rent og temperert miljø i industrien der luftkvaliteten  ikke er dårligere enn på en alminnelig kontorarbeidsplass.

Fremgangsmåte

Ved hjelp av vår patenterte luftdusj (tilluftsventil), kan vi skape en arbeidssoner med ren og temperert luft. Dette gjøres normalt ved faste arbeidsplasser eller ved   prosesser som krever ren luft. I den øvrige delen av fabrikklokalet, utenfor våre luftdusjer, får luften i lokalet samme kvaliteten som om vi hadde benyttet tilsvarende luftmengde i et anlegg med konvensjonell fortrengningsventilasjon.

Luftdusjen tilfører ren og undertemperert luft over det området vi ønsker å prioritere med tanke på temperatur og luftkvalitet. Den rene luften fra ventilen synker ned over personene eller prosessen under ventilen med et absolutt minimum innblanding av luft fra omgivelsene. På denne måten kan vi skape  arbeidsplasser hvor den lokale forurensningen er mindre enn 1/200 av gjennomsnittlig forurensning for resten av lokalet.

 


Ventilasjonsanlegg i produksjonsanlegg for press-støpt gummi og aluminium.

 

BAKERI VENTILASJON 

Et bakeri kjennetegnes ved at store  varmemengder fra ovner og bakevarer tilføres rommet. Jo mer ventilasjonsluften blandes med den romluften før den når arbeidsplassen desto likere blir kvaliteteten på luften i arbeidssonen og avtrekksluften oppe under tak (fig.1).

  Med AirSons luftdusjer lar  vi ventilasjonsluften sive direkte ut fra tilluftventilen ned over arbeids-plassen før den går ned mot gulvet for videre å følge konveksjonsstrømmene langs ovnene og driver opp mot taket hvor den suges ut (fig.2).

  På denne måten kan vi oppnå et bedre arbeidsmiljø med bruk av mindre ventilasjonsluft og høyere tilluftstemperatur (mindre kjøling) enn det er mulig å oppnå med et konvensjonelt system enten det er basert på generell fortynningsventilasjon eller fortrengningsventilasjon. 


Bakeri før innstalasjon av AirSon-Shower Bakeri etter innstalasjon av AirSon-Shower

 

En viktig bieffekt er at systemet gir en betydelig mindre omblanding av mel-støv i lokalet og at arbeidsmiljøet blir betydelig bedre. Målinger utført av Det Svenska Arbetsmiljöinstiutet viser at luften i luftstrømmen under dusjene er 5-10 ganger renere enn i rommet for øvrig. De siste årene har AirSon tilluftsystem blitt anvendt hos flere store næringsmiddelproduseter og andre industrier med store varmelaster med godt resultat.

 

AirSon har utviklet dataprogram for drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg. Programmet, som i disse dager legges ut på nett, er et godt verktøy for Drift- og Vedlikehold som  hjelper til med og vedlikeholde funksjonen på installasjonen. 

Hjem


AirSon AS, Nordseterveien 4 - 1176 Oslo, Tlf (47) 97 95 33 49, e-mail: post@airson.no